Agar kisi ka intekal hojaye aur uska koi relative kahi aur ho to us shaks k aane tk mayyat ko rukaya jaa skta hai ya nahi ?

Anonymous asked 4 years ago

Agr kisi ka intekal hojaye aur uska koi relative kahi aur ho to us shaks k aane tk mayyat ko rukaya jaa skta hai ya nahi ”???

1 Answers
AFIF Staff Staff answered 4 years ago

W.a
Jab kisi musalman ka intiqal ho Jaye to uski tadfeen wagairah me jaldi karni chahiye.Rasoolullah s.a.w ne irshad farmaya hai:”jab janaza tayyar ho Jaye , to uski tadfeen me der mat Karo.”
Fuqha ne likha h;
Tajheez-o-tadfeen me jaldi Kare,takheer Karna sunnat ke khilaf hai.
Behtar ye hai ke ek namaz ke waqt intiqal hua hai,to dusri namaz ka waqt khatm hone se pehle pehle dafn kar de.(Shami:3/83,zakariya,Al bahr rur raiq:2/300)