Agar Jamat ko khade hone ke liye time hai toh kya uske pehle nafil namaz padhi jaa sakti hai?

Questions & AnswersCategory: QuestionsAgar Jamat ko khade hone ke liye time hai toh kya uske pehle nafil namaz padhi jaa sakti hai?
Anonymous asked 9 years ago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

0 Answers
AFIF Staff Staff answered 9 years ago

Fajr aur maghrib ki azaan ke baad farz namaz tak koi nafl namaz durust nahi, iske alawa mein agar waqt ho to nafl namaz padhi ja sakti haiĀ