Agar Jamat ko khade hone ke liye time hai toh kya uske pehle nafil namaz padhi jaa sakti hai?

Questions & AnswersCategory: QuestionsAgar Jamat ko khade hone ke liye time hai toh kya uske pehle nafil namaz padhi jaa sakti hai?
Anonymous asked 10 years ago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

0 Answers
AFIF Staff Staff answered 10 years ago

Fajr aur maghrib ki azaan ke baad farz namaz tak koi nafl namaz durust nahi, iske alawa mein agar waqt ho to nafl namaz padhi ja sakti haiĀ