Answer for shawwal ke rozo ki kya fazeelat hai ?

  السلام عليكم Hazrat Abu Ayyub Ansari rz se riwayat hai:
  Rasoolullah صلى الله علیہ وسلم ne irshad farmaya:
  Jo shakhs ramazan ke roze rakhe,  phir uske baad shawwal ke 6 roze rakhe,  to uska yeh amal hamesha roze rakhne jaisa hai. 
  Muslim:1164
  Abu dawood:2433
  Tirmizi:759
  Ibn-e-majah:1716
  Isse zyada kuch janna chahte hon, to hamari is website par ek article aur ek mukammal risala is mauzoo par maujood hai… Mulahiza farma len.