Answer for Chappal pehen ne ki kya sunnat hai?

  Chappal, joote pehanne ke mutalliq in adaab ka khayal rakhe;
  1-Sunnat par amal ki niyyat se pehne.
  (Shamail-e-tirmizi: 76)
  2-pehante waqt RHS (daahini taraf) se aur utarte waqt LHS (baayin taraf) se shuru’aat kare.
  (Muslim :2097)
  3-ya to dono paaon me joota Chappal pehane ya dono me se utaar de, sirf ek paaon me pehankar chalne se Nabi kareem صلى الله عليه وسلم ne mana farmaya hai.
  (Muslim:2097)
  4-Zaroorat ke waqt jab joota Chappal uthaye to LHS (baayein hath) se uthaye.
  (Uswa rasool-e-akram صلى الله عليه وسلم :150)
  والله أعلم